Lỗi kết nối đến cơ sở dữ liệu...

Thông tin ngoại trú sinh viên

Lịch sử cập nhật thông tin ngoại trú

THÔNG TIN NGOẠI TRÚ
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 1
- Chủ trọ:
- Địa chỉ: 9a đường số 8, khu dân cư Hồng Phát khu A. Phường An Bình. Quận Ninh Kiều. Thành phố Cần Thơ
- Điện thoại: 0988153456